«خبرجنوب» نوشت: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با بیان این که مصرف آب شرب در فارس بیشتر از معیارها و الگوی مصرف بهینه است اظهار داشت: متاسفانه مصرف آب یک شهروند در استان فارس 1 و نیم برابر مصرف استاندارد، 2 برابر مصرف در زمان خشکسالی و 4 برابر مصرف در مواقع بحرانی است.