رئیس فدراسیون جودو از حضور یک مربی فرانسوی در تهران خبر داد.