سفیر قطر در واشنگتن، امارات را به حمایت از تروریسم متهم کرد.