حوادث مختلف در استان آذربایجان غربی در روز جمعه ۱۳ مرداد ۷ کشته و ۵ زخمی برجای گذشت.