در این بازی، مانه در دقیقه 7، صلاح در دقیقه 34 و استوریج در دقیقه 83 برای لیورپول گل زدند.