بنا بر اعلام رسانه‌های ایتالیایی مهاجم ایرانی در آستانه انتقال به تیم لاتزیو قرار گرفته است.