پرسپولیس به فولاد 2 گل دیگر زد تا برای هفتصد گله شدن در تاریخ لیگ برتر تنها 6 گل بخواهد، پرسپولیس در بازیهای آینده خود با رسیدن به 700 گل به استقلال وسپاهان خواهد رسید .