مسئول امور تربیتی اداره آموزش و پرورش دیر استان بوشهر گفت: یک دانش آموز قاری قرآن و گروه نمایشنامه خوانی دانش آموزان این شهرستان با کسب رتبه های برتر مرحله استانی، مجوز حضور در مسابقات کشوری را کسب کردند.