عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دغدغه رئیس‌جمهور باید تخصص و کارآمدی افراد برای حضور در کابینه دولت دوازدهم باشد.