کاپیتان تیم تراکتورسازی نقش مهمی در پرورش بازیکنان جوان این تیم ایفا می کند.