کاپیتان دوم پرسپولیس در غیاب سیدجلال به خوبی توانسته شرایط تیمش برای تداوم موفقیت را دنبال کند.