مدافع ملی‌پوش تیم اوستنده امروز در ترکیب اصلی این تیم برابر تیم رویال موسکرون قرار گرفته است.