هزاران فلسطینی پس از گشوده شدن دروازه الحطه از سوی نیروهای اشغالگر وارد مسجد الاقصی شدند.