دو فیلم ایرانی «بدون تاریخ بدون امضاء» و «ناپدید شدن» نمایندگان سینمای ایران در جشنواره فیلم ونیز هستند.