خودروی پژو به علت نداشتن سرعت‌گیر در بلوار الغدیر شهرک واوان دچار سانحه شد.